Fotos del puente

Al any 1879, a conseqüència d’una riada, cau “l’enèsim” pont de fusta de Fraga. I és que no aguantaven res, alguns ni l’any.

Gràcies al empeny del alcalde d’aquells anys D. Manuel Aladrén, lo de totes les forces vives de la zona i la necessitat d’haver una línia estable de comunicació a la carretera de Barcelona a Saragossa, s’aposta per construir un pont que acabi en tota la precarietat que havia caracteritzat als anteriors de fusta i metàl·lic “penjat” que no va aguantar, uns anys antes, ni la primera “riadeta”.

S’opta per un moderníssim pont parabòlic, obra del enginyer de Monsó D. Joaquín Pano, i s’encarrega a l’empresa “La Màquina Terrestre i Marítima” de Barcelona la seva construcció.
Uns pont que havia de durar mil anys, tot ho va aguantar des de 1883 a 1938, menos la guerra que va acabar en ell.